Welkom op de site van Buro MAKS

Buro MAKS biedt gespecialiseerde hulpverlening in de thuissituatie aan volwassen, kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. De gebruikte aanpak is onderscheidend: persoonlijk, professioneel, dialooggestuurd en midden in de maatschappij.

Buro MAKS is van mening dat problemen opgelost dienen te worden, daar waar ze ontstaan. Dat is veelal in de thuissituatie, maar kan ook op het werk of school zijn. Dit vraagt om een integrale en laagdrempelige aanpak waarbij sprake is van één plan met één regisseur. Vanuit de zorgvraag van de cliënt gaan we op zoek om verbinding te zoeken met zijn of haar sociale netwerk, maar ook met reguliere voorzieningen. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage doordat de cliënt vanuit eigen kracht met behoud van eigen regie zijn leven kan blijven leiden. Ondersteuning vanuit het gezin, familie, school en vrijwilligers draagt bij aan het idee dat we het als samenleving voor elkaar en met elkaar kunnen regelen.

 
 
 
menu