1 Januari 2023 hét startschot van de samenwerking Wmo beschermd wonen en Wmo begeleiding binnen de regio Hart van Brabant

Onlangs is de aanbesteding vanuit de gemeentes uit de regio Hart van Brabant ons definitief gegund. Dat wil zeggen dat er vanaf 1 januari één opdrachtnemer is bestaande uit 11 zorgpartijen voor mensen die Wmo-gerichte zorg nodig hebben. De zorgpartijen die gaan samenwerken zijn: RIBW Brabant, SMO Traverse, Impegno, Amarant, Prisma, Thebe, GGz Breburg, Sterk Huis, Stichting Het Werkt, ASVZ en MAKS.
Achter de schermen is er al hard gewerkt om deze samenwerking tot een goed geheel te vormen. We willen hiermee de zorg voor onze cliënten makkelijker en nóg beter maken. Wij als zorgpartijen kunnen beter afstemmen, samenwerken en onze expertise inzetten. Dit zorgt ervoor dat de cliënt goed geholpen wordt en met veel minder loketten te maken heeft. 
Meer informatie over de gemeentes binnen de regio Hart van Brabant vind je hier. Onze cliënten worden via de gemeentes geïnformeerd. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met jouw hulpverlener.

Deskundigheid + Inventiviteit = Verder komen

MAKS biedt ambulante, specialistische begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en/of psychiatrische problematiek. Wij geloven dat je in de eigen leefomgeving de beste resultaten bereikt en daarom bezoeken wij onze cliënten thuis of daar waar zij zich thuis voelen.
De directe omgeving van de cliënt wordt bij de hulpverlening betrokken en wanneer eerder een hulpverleningstraject heeft plaatsgevonden dan nemen we deze ervaring(en) mee. Onze cliënten gaan zelf aan de slag om inzicht te krijgen in zichzelf, oplossingen te bedenken en uit te proberen. Het doel is dat zij zoveel mogelijk zelf hun leven kunnen vormgeven en mee kunnen doen in de samenleving. 

MAKS’ers willen dat cliënten verder komen, gebruiken bewezen technieken om hen hierin te begeleiden. In Noord-Brabant en Rivierenland ondersteunen onze MAKS’ers volwassenen en kinderen/jongeren en hun directbetrokkenen bij het omgaan met problemen die zij ervaren.

Onze specialistische kennis combineren wij met menselijkheid, nabijheid en lef. Zo komen onze cliënten verder!

 

Onze visie

Verder komen

Hoe wil jij verder komen?

Animatie - Je komt verder met een MAKS'er

Bij MAKS Specialistische hulpverlening thuis begeleiden en behandelen we mensen in iedere levensfase met psychische problemen. In deze animatie leggen we in het kort uit wat een MAKS'er voor jou kan betekenen.
Bekijk ook de voorlichtingsfilmpjes op het YouTube-kanaal van MAKS.

Ben je iemand of ken je iemand die de hulp van een MAKS'er kan gebruiken? Neem dan contact met ons op.
Je komt verder met een MAKS'er!

 

MAKS erkend leerbedrijf

Maks draagt graag bij aan het opleiden van professionals in de zorg. Sinds juli 2020 mogen wij ons een erkend leerbedrijf noemen voor de volgende opleidingen: agogisch medewerker GGZ niveau 4, verpleegkundige niveau 4 en persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. We gaan graag aan de slag met stagiaires zodat zij competente professionals worden waarop cliënten en zorginstellingen een beroep op kunnen doen in de toekomst!

Merel Morre - MAKS gedicht

Ter gelegenheid van de verhuizing van het hoofdkantoor en de Teams in Tilburg hebben we door Merel Morre een MAKS-gedicht laten maken; een klein cadeau voor alle MAKS’ers. Met dit gedicht vertellen we hun dat ze altijd een (t)huis hebben bij MAKS, waar ze ook zijn.