Cliënten en familieleden

Jij bent cliënt of wil ondersteuning voor jezelf
of een familielid.

Sollicitanten

Jij wil werken bij MAKS.

Ketenpartners, verwijzers en financiers

Jij bent ketenpartner, verwijzer of financier en regelt ondersteuning voor een cliënt of zorgvrager.

Bereikbaarheid

Hoe kun je ons bereiken en wie bel je in
crisissituaties of buiten kantooruren?

Adressen en telefoonnummers

Bekijk de contactgegevens van ons
hoofdkantoor en de andere locaties.

Colofon

Over deze site.