Kinderen & jongeren 
Behandeling - Begeleiding

(jonger dan 18 jaar)
Wat?
Behandeling kind en gezin.
Behandeling kinderen 0-7 jaar.
Begeleiding.
Vergoeding?
Door de gemeente waar je
staat ingeschreven.

Volwassenen
Begeleiding

(18 jaar en ouder)
Wat?
Begeleiding & Woonbegeleiding
Vergoeding?
Door de gemeente waar je staat ingeschreven
Let op! Er geldt een eigen bijdrage en deze
wordt achteraf door het CAK met je verrekend.
Voor een proef­berekening kijk op
www.hetcak.nl.

Volwassenen
Behandeling

(18 jaar en ouder)
Tot en met 31 december 2021
Wat?
Behandeling (geldige verwijsbrief noodzakelijk).

Vergoeding?
Door jouw zorgverzekeraar. Behandeling van MAKS valt meestal
onder het basispakket (SGGZ). MAKS heeft geen contracten met
zorgverzekeraars.

Om te weten of je met jouw verzekering behandeling vergoed krijgt,
kun je contact opnemen met de aanmeldfunctionaris van jouw regio

(hier te vinden onder de gemeente waar je bent ingeschreven). 
Er geldt een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder.
Het eerste deel van de medische zorg uit het basispakket betaal je zelf.
In 2021 is dat € 385 per persoon. Het kan zijn dat je met je
zorgverzekeraar een hoger eigen risico hebt afgesproken.
Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met je verrekend.

Volwassenen
Behandeling

(18 jaar en ouder)
Na 1 januari 2022
Wat?
Behandeling (geldige verwijsbrief noodzakelijk).

Vergoeding?
Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is een bekostiging op basis van
zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. Klik hier
voor meer informatie over de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (ZPM).

Gecontracteerde Zorg
MAKS heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:
Caresq, OWMMenzis en Zilveren Kruis.

Ongecontracteerde Zorg
MAKS levert tevens ongecontracteerde zorg. Ben je als cliënt niet
verzekerd bij bovenstaande 3 verzekeraars, dan heb je mogelijk
een machtiging nodig van jouw verzekeraar.
CZ: vraag vooraf hier een akkoordverklaring aan
Ditzo: vraag vooraf hier een machtiging aan
VGZ: geen machtiging nodig.
Naturapolis: geen machtiging nodig.

Vanaf 2022 werkt het verplicht eigen risico voor ggz-behandelingen
net als voor de meeste andere zorgsoorten (in 2022 is dat € 385
per persoon).