Het verhaal van Anne

Anne (29 jaar) woont alleen in een appartement, is het overzicht kwijt en het lukt haar niet (mede door persoonlijkheidsproblematiek en PTSS) om te functioneren in haar huidige werk. Er zijn schulden, de post wordt niet meer geopend, er is geen structuur en alle taken geven spanning. wil stabiliteit terug in haar dagelijkse leven. Voor haar PTSS is Anne een jaar geleden behandeld.

Samen met Anne brengt MAKS haar situatie in kaart met behulp van een tijdslijn, het dagelijks routine-interview en de ABC-schema’s. Door samen met MAKS de financiën en de administratie te doen en een systeem op te zetten voor de post, leert Anne vaardigheden om inzicht te krijgen en zaken op orde te brengen. Voor de schulden wordt schuldhulpverlening aangevraagd. Door gebruik te maken van G-schema’s en een crisissignaleringsplan herkent Anne de spanningsopbouw. Ze leert welke helpende gedachten ze kan inzetten om haar grenzen aan te geven.

De eerder ingezette hulpverlening heeft inzicht gegeven maar is onvoldoende gekoppeld aan haar thuissituatie waardoor de aangeleerde vaardigheden niet zijn ingesleten. Door o.a. het KOP-schema krijgt Anne zicht op de samenhang van haar problematiek. Ze kan dit beter uitleggen tijdens haar re-integratietraject en vindt passend werk. Om haar baan te kunnen behouden, leert Anne structuur aan te brengen in haar slaap en waakritme, eten, zelfzorg en huishoudelijke taken met behulp van een weekplanning. Hierbij is gebruik gemaakt van oplossingsgerichte vraagtechnieken zoals schaal- en uitzonderingsvragen en leren denken in oplossingen.

Nu is ze in staat om balans te creëren in haar leven en in- en ontspanning met elkaar af te wisselen. Door succeservaringen krijgt Anne haar zelfvertrouwen terug en weet Anne na 1 jaar wat ze zelf kan inzetten om haar leven stabiel te houden. De begeleiding wordt dan ook succesvol afgesloten.