Het verhaal van Claudia

Claudia is een vrouw van 35 jaar. Ze is getrouwd met Kevin en heeft 3 kinderen van 8, 7en 5 jaar. Claudia heeft last van depressieve klachten en er is sprake van een negatief zelfbeeld. Claudia heeft moeite om haar dagstructuur vast te houden en ze heeft veel last van negatieve gedachten. Haar stemming is wisselend en er is sprake van woedeuitbarstingen. Claudia wil meer grip krijgen op haar emoties zodat zij meer stabiliteit ervaart en er minder spanningen zijn binnen het gezin.

Na de kennismaking zijn we gestart met het opstellen van een behandelplan. Claudia wil beter in haar vel zitten, positief leren denken en haar zelfbeeld verbeteren. MAKS is de behandeling gestart met emotieregulatie zodat Claudia meer inzicht en grip krijgt op haar emoties. In de eerste gesprekken komt naar voren dat Claudia vaak in conflictsituaties terecht komt waarbij ze erg boos wordt op de ander. Later voelt ze zich hier rot over, waardoor ze negatief naar zichzelf gaat kijken en zich terugtrekt. Het gevolg is dat ze moeite heeft om haar dagstructuur vast te houden, ze is prikkelbaar, heeft last van negatieve gedachten en ze reageert dit af op haar man en/of kinderen.

Claudia is gestart met het invullen van registratieformulieren. Deze geven inzicht in wat ze voelt (lichamelijk en/of welke emotie), wat ze met dit gevoel heeft gedaan en/of wat ze hiermee zou willen doen. Uit de registratieformulieren komt naar voren dat er meestal een aantal zaken aan voorafgaan (drukke dag, vermoeidheid) en ze moeite heeft om haar grenzen aan te geven en te bewaken. Ze is zorgzaam voor de ander, maar ze heeft moeite om dit te combineren met de zorg voor zichzelf. Hierdoor stapelen gebeurtenissen en emoties zich op, raakt Claudia uit balans en kan ze haar emoties niet meer onderdrukken.
Nadat Claudia dit inzicht heeft gekregen, heeft MAKS cognitieve gedragstherapie ingezet. Wat zijn de gebeurtenissen die mij in balans houden en/of uit balans halen, wat voel ik daarbij, wat zijn mijn gedachten, hoe reageer ik hierop en welke handvatten kan ik inzetten om mijn grenzen te bewaken zodat ik niet doorschiet in mijn emoties? Claudia merkte dat ze door het verkregen inzicht kon zien hoe dit invloed had op haar stemming en gedrag.

De volgende stap was het oefenen in de dagelijkse praktijk d.m.v. gedragsexperimenten. Hierbij liep Claudia vast. Ze was bang voor de negatieve reactie van de ander, waardoor ze blokkeerde. Op dat moment heeft MAKS een aantal systeemgesprekken met haar man ingepland om hem te betrekken bij het proces. Het doel hiervan is om een gezamenlijk perspectief te creëren en af te stemmen wat ieder nodig heeft om de communicatie met elkaar te verbeteren en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen. Claudia merkte dat ze regelmatig onzeker was om haar grens aan te geven, met name wanneer iemand uit haar directe omgeving haar vroeg om te helpen. Ze was bang voor een negatieve reactie van de ander. Daarnaast twijfelde Claudia aan haar eigen kwaliteiten en wanneer iets anders verliep dan verwacht, kreeg ze direct de gedachte dat alles fout was gegaan. Gedachten als ‘ik ben dom’, ‘ik kan niks’ beïnvloedden haar stemming. Hierop is de COMET-training ingezet om het zelfbeeld te verbeteren en een terechte afspiegeling neer te zetten van wie Claudia is. De COMET-training gaf inzicht in Claudia’s kwaliteiten en het besef dat het negatief naar zichzelf kijken niet terecht was.

Claudia kreeg meer zelfvertrouwen om situaties aan te gaan en kon de gedragsexperimenten ten uitvoer brengen. Door met situaties te oefenen
in de praktijk, werd haar inzet op een positieve manier bevestigd.