Het verhaal van Robin, Oscar en Vicky


Oscar: ”Robin en ik hebben veel inzicht gekregen. Bijvoorbeeld in waarom we soms zo verschillend denken over de opvoeding van onze zoon. Dit heeft te maken met onze eigen opvoeding. We hebben beiden autisme. Daardoor begrijpen we elkaar goed maar lopen we soms ook tegen de communicatie aan. Door de hulp van Vicky zijn we elkaar en onze zoon beter gaan begrijpen. We doen het nu veel meer samen.”
 
Vicky: “De kern van onze aanpak bij gezinnen met jonge kinderen is zorgen dat ouders kunnen aansluiten bij de behoeften van hun kinderen. Soms lukt dat even niet als de kinderen lastig gedrag laten zien of, zoals bij Oscar en Robin, als de ouders eigen problematiek hebben of hebben gehad.”
 
Robin: “Onze dochter is overleden net na haar geboorte. Vrij snel daarna was ik weer zwanger van onze zoon. Maar door het verlies van ons eerste kindje, dacht ik steeds: straks wordt hij me ook afgenomen. Ik was alle vertrouwen kwijt en durfde me niet aan hem te hechten.”
 
Vicky: “We zijn aan de slag gegaan om te zorgen dat deze problemen de ontwikkeling van hun zoon niet zouden beïnvloeden en om samen op één lijn te komen over de opvoeding. Samen hebben we gekeken naar hun familiegeschiedenis, onderliggende thema’s en de onderlinge communicatiepatronen. Ik gebruik Duplo-poppetjes om dit letterlijk op tafel te krijgen. Zo ontdekten Oscar en Robin wat dit betekent voor hun eigen leven en relaties met anderen. Hierdoor konden ze andere keuzes maken.”
 
Oscar: “Zo kwamen we op zaken die ik al tijden duidelijk probeerde te maken maar niet goed kon uitleggen. De aanpak met de Duplo-poppetjes heeft mij geholpen om onder woorden te brengen wat  ik bedoel.”
 
Robin: “Vicky maakte ook videobeelden tijdens alledaagse situaties met onze zoon. Die bekeken en bespraken we dan met z’n drieën. Heel confronterend maar ook heel verhelderend om naar jezelf te kijken door de ogen van een ander. Het gaf ons meer vertrouwen in onszelf als ouders om te zien wat ik we allemaal al goed doen.”
 
Vicky: “Door inzet van videofeedback leren Oscar en Robin de initiatieven van hun zoon nog beter te zien. Van daaruit kunnen ze aansluiten en positief leiding nemen. Dat noemen we sensitief-responsief ouderschap.”
 
Robin: “Onze zoon doet het vanaf het begin hartstikke goed. Gelukkig kan ik er nu ook echt van genieten.”