Het verhaal van Teun

Teun (12 jaar) woont samen met zijn vader, moeder en broertje Mees (10 jaar). Teun is gediagnostiseerd met een gegeneraliseerde angststoornis. Reden van aanmelding bij MAKS zijn dwanggedachten en dwanghandelingen van Teun.

Bij Teun is cognitieve gedragstherapie ingezet:
  •  er is een inventarisatie gemaakt van de dwanggedachten en -handelingen en het vermijdingsgedrag van Teun;
  • d.m.v. exposure leert Teun stap voor stap om te gaan met zijn dwanghandelingen en -gedachten;
  • vanuit het G-schema heeft Teun de helpende gedachte ingezet en hierbij een positieve ervaring gehad. Dit helpt Teun bij zijn dwanggedachten en -handelingen;
  • er is gebruik gemaakt van schaalvragen en het kwaliteitenspel.
Met de ouders zijn diverse (oplossingsgerichte) gesprekken gevoerd over verschillende onderwerpen met betrekking tot de dwanggedachten en -handelingen van Teun. Tevens is psychoeducatie en het dagelijks routine-interview ingezet.

Aan het einde van de behandeling zijn de dwanggedachten van Teun beduidend minder en zijn de dwanghandelingen verdwenen. Teun lijkt beter inzicht te hebben in de situaties die goed gaan en houdt dit langer vast. Ook zijn ouders helpen hem met zijn helpende gedachten en zien hierdoor minder dwanghandelingen. Teun weet inmiddels wat hij nodig heeft om niet meer toe te geven aan zijn dwanggedachten en -handelingen. Hij kan zijn dwang naar de achtergrond verplaatsen en heeft vertrouwen doordat hij inziet dat er positieve uitzonderingen zijn. De ouders hebben zicht op wat Teun nodig heeft en handelen hiernaar. Zij kunnen doorpakken op wat Teun aangereikt heeft gekregen en hebben meer vertrouwen in zichzelf gekregen.