Antoinette & Annelies 

"Ik was altijd in de verdediging. Nu ik meer zelfvertrouwen heb, blijf ik rustig. Daardoor worden gesprekken gelijkwaardiger."

Hans & Leonie

Chapeau Woonbegeleiding
“Er wordt initiatief van me verlangd. Ik heb mijn doelen zelf bepaald. Nu ben ik maatje, doe zelf boodschappen, ga ik sporten…”

Daan & Saskia

Chapeau Woonbegeleiding

“Ik heb ‘n goeie aard bij MAKS.”

Robin, Oscar & Vicky

“We zijn elkaar gaan begrijpen, doen de opvoeding nu meer samen en kunnen genieten

Emma (8 jaar)

'Ik heb echt autisme hè maar dat vind ik niet erg. Ik ben gewoon Emma, heb soms wat extra hulp nodig. Ik vind het fijn dat ik nu weet hoe ik dat moet vragen’. 

Teun (12 jaar)

Teun weet inmiddels wat hij nodig heeft om niet meer toe te geven aan zijn dwanggedachten en -handelingen. Hij kan zijn dwang naar de achtergrond verplaatsen en heeft vertrouwen doordat hij inziet dat er positieve uitzonderingen zijn.

Mustafa (10 jaar)

De hulpverlening van MAKS heeft een jaar geduurd en bij afsluiting is de gezinssituatie weer stabiel. Mustafa en zijn ouders weten wat ADHD is en hebben handvatten om ermee om te gaan.

Evi (9 maanden)

Aan het einde van het traject van 4 maanden is Evi voldoende aangekomen en gegroeid om niet aan de sondevoeding te hoeven. Doordat zij voldoende eet, slaapt ze ‘s nachts ook een heel stuk beter. Haar ouders hebben het gevoel het zelf weer aan te kunnen.

Boris (13 jaar)

Met behulp van psycho-educatie en cognitieve gedragstherapeutische interventies krijgt Boris inzicht in zijn mogelijkheden en beperkingen en heeft hij nieuwe oplossingsstrategieën aangeleerd. Ook worden beide ouders en Ben betrokken bij de psycho-educatie om inzicht te krijgen in hun zoon en broer. Zij hebben geleerd om Boris de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft om een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Anne (29 jaar)

Nu is ze in staat om balans te creëren in haar leven en in- en ontspanning met elkaar af te wisselen. Door succeservaringen krijgt Anne haar zelfvertrouwen terug en weet Anne na 1 jaar wat ze zelf kan inzetten om haar leven stabiel te houden. De begeleiding wordt dan ook succesvol afgesloten.

Peter (45 jaar)

Peter heeft moeite met plannen, organiseren, situaties begrijpen en structureren. In dit gezin zijn meerdere hulpverleners betrokken, waardoor Peter het overzicht kwijt is. Daarnaast kent Peter negatieve ervaringen met hulpverleners uit het verleden.

Claudia (35 jaar)

Claudia wil meer grip krijgen op haar emoties zodat zij meer stabiliteit ervaart en er minder spanningen zijn binnen het gezin.
Claudia kreeg meer zelfvertrouwen om situaties aan te gaan en kon de gedragsexperimenten ten uitvoer brengen. Door met situaties te oefenen in de praktijk, werd haar inzet op een positieve manier bevestigd.

Paul

Paul, alleenstaand, met de diagnose autisme, meldt zich aan bij MAKS met de hulpvraag dat hij beter wil leren begrijpen hoe autisme voor hem werkt en waarom hij steeds vastloopt in zijn leven.